Kontakt

Kontakt

FANTASY MÓDA, Žofia Čillíková
Májová 44/58956 21 Jacovce
Slovakia
tel. 00421 918 492 443
e-mail: radkocillik@azet.sk

Fakturačná adresa

FANTASY MÓDA, Žofia Čillíková
Májová 44/58956 21 Jacovce
Slovakia

Údaje o prevádzke

IČO: 47 518 553
DIČ: 1082669313
živnostenský list vydaný
Okresným úradom v Topoľčanoch
č.: OU-TO-OZP-2013/01281-2
č. živnostenského registra 470-17537